Sandra De Greef
Kinder- en jeugdpsychiater

Opleidingen lange duur:

  • Dokter in de genees- en heelkunde
  • Kinder- en jeugdpsychiater

Opleidingen korte duur:

  • Psychoanalyse/Systeemtherapie/Gedragstherapie
  • Basisopleiding hypnotherapie

Werkervaring:

  • MPI Quadens begeleiding van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen
  • Andante C66Z diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblemen
  • Kinder-en jeugdpsychiater in psychotherapeutische praktijk
  • Privé-praktijk in Lint voor kinderen en jongeren met ontwikkelings-, sociale, angst- en gedragsprobleme