Ilse Hardy

'Alle werkelijke leven is ontmoeting' - Martin Buber

Psychotherapeut - Therapeut in de Interactionele Vormgeving
Lid van V.V.T.I.V. (www.vvtiv.be)

Opleidingen lange duur:

  • Bachelor in de orthopedagogiek
  • Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid
  • Vierjarige therapieopleiding: integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis (Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie te Berchem)

Opleidingen korte duur:

  • Systemische en oplossingsgericht coachen
  • Een taal erbij (Duplomethodiek)
  • Focussen
  • MBCT
  • Brainspotting
  • Burn-outpreventie
  • Suïcidepreventie
  • Gedragsproblemen en emotionele problemen bij personen met een beperking
  • Interne opleiding psycho- educatie ASS
  • Opleiding ACT-therapeut met bijzondere interesse in compassie en mindfulness
  • EFT individuals Level 1
  • Nutritional psychology

Werkervaring:

  • Coaching en psychotherapeutische begeleiding van personen met autisme
  • Agogische begeleider bij kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperking
  • Leerkracht middelbaar onderwijs
  • Teamcoach
  • Psychotherapeutische ondersteuning aan jongeren en volwassenen met ontwikkelingsproblematiek, verstandelijke en motorische beperking, niet aangeboren hersenletsel
  • Psychotherapeutische ondersteuning en counseling aan personen zonder beperking (levensvragen, burn-out, conflicthantering, contextgericht werken, zelfbeeld, relaties, verlieservaring, overbelas ting ...)
  • Redactielid bij Metafoor