Ilse Hardy

'Alle werkelijke leven is ontmoeting' - Martin Buber

Psychotherapeut - Therapeut in de Interactionele Vormgeving
Lid van V.V.T.I.V. (www.vvtiv.be)

Opleidingen lange duur:

 • Bachelor in de orthopedagogiek
 • Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid
 • Vierjarige therapieopleiding: integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis (Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie te Berchem)

Opleidingen korte duur:

 • Systemische en oplossingsgericht coachen
 • Een taal erbij (Duplomethodiek)
 • Focussen
 • MBCT
 • Brainspotting
 • Burn-outpreventie
 • Suïcidepreventie
 • Gedragsproblemen en emotionele problemen bij personen met een beperking
 • Interne opleiding psycho- educatie ASS
 • Opleiding ACT-therapeut met bijzondere interesse in compassie en mindfulness
 • EFT individuals Level 1
 • Nutritional psychology

Werkervaring:

 • Coaching en psychotherapeutische begeleiding van personen met autisme
 • Agogische begeleider bij kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperking
 • Leerkracht middelbaar onderwijs
 • Teamcoach
 • Psychotherapeutische ondersteuning aan jongeren en volwassenen met ontwikkelingsproblematiek, verstandelijke en motorische beperking, niet aangeboren hersenletsel
 • Psychotherapeutische ondersteuning en counseling aan personen zonder beperking (levensvragen, burn-out, conflicthantering, contextgericht werken, zelfbeeld, relaties, verlieservaring, overbelas ting ...)
 • Redactielid bij Metafoor