Elisabeth Vanhulle

'It takes one to stand in the dark alone. It takes two to let the light shine through.'

Klinisch psycholoog - integratief psychotherapeut i.o.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 912114580
Lid van de BFP, VVKP en VVTIV

Opleidingen lange duur:

  • Master of Science in de psychologie: profiel levenslooppsychologie (Thesis: 'Hoe verloopt het beslissingsproces rond ondersteuning in gezinnen met een adolescent met ASS die meerderjarig wordt?')
  • Vierjarig postgraduaat in de interactionele vormgeving, integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte - experiëntiële basis (i.o.)

Opleidingen korte duur:

  • Opleiding ACT-coach (ACT-Academie)
  • Verschillende opleidingen bij Autisme Centraal: Socrautische gespreksmethode, Autisme en eetproblemen, Pesten op school, Omgaan met depressie
  • Interne opleiding psycho-educatie ASS

Werkervaring:

  • Ambulante dienstverlening aan normaal begaafde personen met autisme, motorische beperking, NAH en personen met een verstandelijke beperking bij Parachute (Pegode).
  • Studentenpsycholoog binnen het studiebegleidingscentrum van de Vrije Universiteit Brussel
  • Stafmedewerker departement onderwijs en innovatie Vrije Universiteit Brussel
  • Klinisch psycholoog (stage) op een PAAZ
  • Spreker VVA: Autisme en seksualiteit