Psychiatrische begeleiding (enkel kinderen tot 11 jaar)

Psychologische begeleiding (faal)angst, depressieve gevoelens, omgaan met woede, zelfbeeld, perfectionisme, stress, piekeren, studiebegeleiding,...)

Auti-coaching psycho-educatie, emotieregulatie, tijdsplanning, organisatie van huishouden, vrijetijdsbesteding, school of werk, sociale of relationele vaardigheden, verwerken van diagnose, partnerrelatie, opvoedingsondersteuning,...

Psychotherapeutische begeleiding individuele ondersteuning bij burn-out, depressie, uitputting, ook bij personen waarvan de partner of het kind ASS heeft, mindfulness individueel traject, relatietherapie,...

Gezinstherapie:

(klik voor meer info)

Voor wie?

Gezinnen (ouders en kinderen) met bepaalde vragen of bezorgdheden rond de interacties met elkaar (spanningen, bepaalde levensgebeurtenissen, etc.).

Wat?

Samen op zoek gaan hoe te kunnen luisteren naar elkaar, te kunnen zeggen wat er thuis nog niet gezegd kon worden. Spanningen ontrafelen en zicht leren krijgen op dynamieken die hiertoe bijdragen. Helpen bruggen te slaan opdat ouders en kinderen elkaar meer kunnen verstaan. Ruimte maken voor worstelingen, aarzelingen en bezorgdheden van elk gezinslid. Iedereen zich gehoord laten voelen. Zicht leren krijgen op het ruimere (gezins)systeem. Een plek creëren waar diverse emoties en interacties van het gezinssysteem ruimte krijgen om er te 'zijn' en om zich zo nodig verder te ontpoppen. Een zoektocht naar meer verbinding met elkaar.

Hoe?

Via woorden maar ook via speelse communicatievormen. Gesprekken kunnen afgewisseld worden met individuele gesprekken én gezins-/of oudergesprekken.

Oudertherapie

(klik voor meer info)

Voor wie?

Ouders met vragen, bezorgdheden of worstelingen in het opvoeden en laten opgroeien van hun kinderen. Of ouders die zoekende zijn in bepaalde facetten van de ontwikkeling van hun kind.

Wat?

Versterken van ouderrollen, opvoedingsondersteuning, emoties bij ouderschap en opvoeding bespreekbaar maken, zicht leren krijgen op interacties, ...

Hoe?

Gesprekken met één of beide ouders, ouder-kindgesprekken

Heppie Massage (op zaterdagnamiddag, verloopt coronaproof)
Infobrochure
Website met algemene info

Diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren (van 6 t.e.m. 16 jaar) naar intelligentie, sociaal-emotionele moeilijkheden en ontwikkelingsproblematieken (waaronder ASS). Het onderzoek gebeurt multidisciplinair en in samenwerking met een kinderpsychiater uit de regio.

Lezingen:

Emoties, veiligheid en verandering... (klik voor meer info)

Gitta Van Lommel (auti-coach) en Elisabeth Vanhulle (psycholoog) brengen een boeiende lezing met muzikale intermezzo's over emoties, veiligheid en verandering. Uitgangspunt is het boek: 'Col en Pad' (Te verkrijgen in de prakijk of Uitgeverij Het Punt)

'De druk om te presteren verhoogt, de snelheid waarmee de wereld rondom ons verandert neemt toe... Voor veel kinderen gaat dit ten koste van hun innerlijke rust: ze worden angstig, stress belet hen om te groeien… Voor kinderen met een verhoogde gevoeligheid voor angst, stress, hoogsensitiviteit of ASS is de impact hiervan nog groter: de wereld wordt een bedreiging. Het aantal diagnoses stijgt verontrustend, veel kinderen kampen met burnouts, steeds meer mensen herkennen zich in de term "hooggevoelig". Hoe kunnen we standhouden in deze wereld onder hoogspanning? Welke omgeving is goed voor ons? Hoe kunnen we houden van onszelf, ook als we niet helemaal "matchen" met de huidige leefwereld? Deze vaststellingen deden ons stilstaan bij de nood aan veiligheid die bij ieder van ons aanwezig is. Ons antwoord hierop werd het verhaal van de beer Col'

Fijn om thuis te lezen, een schat om te gebruiken binnen een therapeutisch kader of op school. Om aan de slag te gaan met nieuwe inzichten, werd complementair het PAD-VINDER-SPEL ontwikkeld.

Doelgroep

Scholen, praktijken, ...

Duur

Anderhalf uur

Kostprijs

Sprekers + muzikale omlijsting: 350 euro exclusief vervoerskosten

Benodigdheden

Beamer, 2 micro's

Info

gitta.van.lommel@detuinvanplato.be