Psychiatrische begeleiding (enkel kinderen en jongeren)

Psychologische begeleiding (faal)angst, depressieve gevoelens, omgaan met woede, zelfbeeld, perfectionisme, stress, piekeren, studiebegeleiding,...)

Auti-coaching psycho-educatie, emotieregulatie, tijdsplanning, organisatie van huishouden, vrijetijdsbesteding, school of werk), sociale of relationele vaardigheden, verwerken van diagnose, partnerrelatie, opvoedingsondersteuning,...

Psychotherapeutische begeleiding individuele ondersteuning bij burn-out, depressie, uitputting, ook bij personen waarvan de partner of het kind ASS heeft, mindfulness individueel traject, relatietherapie,...

Gezinstherapie en opvoedingsondersteuning

Diagnostisch onderzoek

Groepsbegeleiding:

Gespreksavonden: 2019 (klik voor meer info)

Gespreksavonden voor ouders van kinderen met autisme

De groep bestaat uit maximum 10 personen.

Waar?

De Tuin Van Plato, Biezenwei 9 te Edegem

Wanneer?

Volgende gespreksavond donderdag 4 juli

Prijs

15 euro voor één ouder
20 euro als beide ouders aanwezig zijn

Begeleiding en inschrijven

Gitta Van Lommel
auti-coach bij De Tuin Van Plato
gitta.van.lommel@detuinvanplato.be


Gespreksavond voor jongvolwassenen (17-24jaar) met (een vermoeden van) ASS of hooggevoeligheid

Wanneer?

Maandag 16 september van 19.30 uur tot 21.00 uur

Centraal thema

Ken je kwaliteit

Waar?

De Tuin Van Plato, Biezenwei 9 te Edegem

Prijs

15 euro per persoon

Begeleiding en inschrijven

Elisabeth Vanhulle
psycholoog bij De Tuin Van Plato
elisabeth.vanhulle@detuinvanplato.be

Lezingen:

Emoties, veiligheid en verandering... (klik voor meer info)

Gitta Van Lommel (auti-coach) en Elisabeth Vanhulle (psycholoog) brengen een boeiende lezing met muzikale intermezzo's over emoties, veiligheid en verandering. Uitgangspunt is het boek: 'Col en Pad' (Te verkrijgen in de prakijk of Uitgeverij Het Punt)

'De druk om te presteren verhoogt, de snelheid waarmee de wereld rondom ons verandert neemt toe... Voor veel kinderen gaat dit ten koste van hun innerlijke rust: ze worden angstig, stress belet hen om te groeien… Voor kinderen met een verhoogde gevoeligheid voor angst, stress, hoogsensitiviteit of ASS is de impact hiervan nog groter: de wereld wordt een bedreiging. Het aantal diagnoses stijgt verontrustend, veel kinderen kampen met burnouts, steeds meer mensen herkennen zich in de term "hooggevoelig". Hoe kunnen we standhouden in deze wereld onder hoogspanning? Welke omgeving is goed voor ons? Hoe kunnen we houden van onszelf, ook als we niet helemaal "matchen" met de huidige leefwereld? Deze vaststellingen deden ons stilstaan bij de nood aan veiligheid die bij ieder van ons aanwezig is. Ons antwoord hierop werd het verhaal van de beer Col'

Fijn om thuis te lezen, een schat om te gebruiken binnen een therapeutisch kader of op school. Om aan de slag te gaan met nieuwe inzichten, werd complementair het PAD-VINDER-SPEL ontwikkeld.

Doelgroep

Scholen, praktijken, ...

Duur

Anderhalf uur

Kostprijs

Sprekers + muzikale omlijsting: 350 euro exclusief vervoerskosten

Benodigdheden

Beamer, 2 micro's

Info

gitta.van.lommel@detuinvanplato.be